Erik Niemeijer

Uw website:

De missie van Yeshua

Momenteel heb ik vakantie, heerlijk en dat geeft de mogelijkheid om weer eens wat nieuws op mijn blog te zetten. Vandaag werd ik bepaald bij twee gelovigen uit de volken (heidenen) die bij Yeshua komen met een bijzondere vraag. Een vraag van genezing, in dit geval niet voor zich zelf maar beide komen ze met de vraag voor iemand die hun heel dierbaar is. 
 
Yeshua, de Zoon van David; instaat om alle wonderen te verrichten, opstanding uit de doden, het koninkrijk brengen op aarde. Hij is gekomen met een missie, hij heeft een plan die tot uitwerking moet komen: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ (mat 15:24) Hij is gekomen om het Joodse volk weer tot God te brengen en staat immers niet te springen om zijn bediening onder de heidenen te beginnen. 
 
De Kanaänitische vrouw
 
Een Kanaänitische vrouw schreeuwt tot Hem: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Deze vrouw van niet joodse afkomst gaf het niet op en had geloof dat haar dochter genezen kon worden. De discipelen drongen aan bij Yeshua om haar weg te sturen, maar de liefdevolle woorden van Yeshua klonken:
 
‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ (Mat 15:26)
Lees meer...

Israël in het verleden, heden en toekomst volgens Romeinen

Hoe zit het nou met Israël en het Jodendom, wat zegt de bijbel hier nu over. Lees ’Romeinen’ hoor je dan, die brief die Paulus heeft geschreven is zo duidelijk als het gaat over Israël. De laatste tijd kom ik veel verschillende overtuigingen tegen waarbij de brief aan de Romeinen als referentie wordt gebruikt. Maar lezen we alles in de zelfde context of houden we het toch bij een bepaald hoofdstuk?

De rol van Claudius en Nero

De brief aan de Romeinen is de langste brief die Paulus heeft geschreven, bestaande uit 16 hoofdstukken waarvan de eerste 8 een voorbereiding zijn wat hij in de laatste hoofdstukken duidelijk wil maken. De brief is gericht aan gemeente in Rome (waar hij zelf op dat moment nog niet is geweest). Deze gemeente had geen apostel als oprichter en in die periode had Keizer Claudius het voor het zeggen in Rome. Hij besloot zelfs om alle Joden uit Rome te verbannen (Hand. 18). Na Claudius besteeg Nero de troon en deze vroeg de Joden weer om terug te keren, hij had immers daar ook belang bij want hij zag in dat ze goed waren voor de economie. Velen keerden in die tijd ook terug (o.a. Aquilla en Priscilla, Rom. 16). 

Toen de Joodse gelovigen terugkwamen en hun plaats weer wilden innemen in de gemeente werden ze door de heidenen niet meer toegelaten. Ze waren niet meer welkom en de gemeenschap was in de tussentijd een niet-Joodse gemeenschap geworden. Dit is ook de aanleiding van Paulus om zijn brief te richten aan de Romeinen. Hij was op de hoogte gebracht over de onrust die er in Rome was ontstaan.

Lees meer...

Waarom maakte God een verbond met een volk?

Naar aanleiding van een studie die ik momenteel volg ben ik nu aangekomen bij de Verbonden. Ik merk nu ook dat voor het begrijpen van de tijden en de beloften van het Woord de verbonden juist als een rode draad door de bijbel heen lopen. Ik wil even een kort stukje delen waarbij ik de afgelopen week stil heb gestaan.

De geschiedenins van verbonden gaan al meer dan 4000 jaar terug. Dat is nog voordat God een verbond met Abraham sloot. De Bijbelse aartsvaders sloten in hun tijd ook verbonden met vorsten of volken in hun omgeving. Maar toen God besloot tot een verbond met het volk Israël, wilde hij niet dat zijn in de toekomst hun vertrouwen nog op andere volken zouden stellen. Voor de omliggende volken was het heel vreemd dat een volk een verbond sloot met een onzichtbare God.

Verbonden worden door een een vaste structuur gekenmerkt. Het boek Deuteronomium weerspielt perfect de inhoud wat betreft opbouw van een verbond. Starten met een inleiding en een voorwoord. Daarna de bepalingen (kern van het verbond) en archivering (gedeelte waar het verdrag omschreven staat) en de daarna de mogelijke sancties (zegen en vloek). Als afsluitend een stukje over de getuigen.

Lees meer...

Waar geschiedenis en profetie samenvallen

Nog een paar dagen en dan kunnen we ‘letterlijk’ weer opgaan naar Jeruzalem. We hebben een pittig jaar achter ons gelaten en ons verlangen is ook om te kunnen en mogen genieten van deze bijzondere reis. Afgelopen week was ik gesprek met een collega en die vroeg wat ons zo ‘trekt’ om weer naar Israël te gaan. Waarom naar een land wat volop in de aandacht ligt en waar strijd is; dat is toch niet een plaats waar je wilt zijn?

Enerzijds kan ik hem gelijk geven, het is een veel besproken land. Door alle media-aandacht wordt het er vaak ook niet fijner (en duidelijker) op. Maar wat is het dan dat ons zo bezig houdt om daar weer naar toe te gaan?

Lees meer...
Subscribe to this RSS feed
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3