Erik Niemeijer

Uw website:

Soekot in het licht van Yeshua

 

Onze Schepper zeven dagen danken tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot), gezelligheid in de loofhut (Soekah), goede gesprekken en God loven en prijzen. Deze week hebben we als gezin de tijd genomen om dit ook te vieren.

De Soekah is ook een beeld van onderweg zijn, van achterlaten van wat voorbij is en het groeien naar een nieuw leven. Als we soms door ‘een woestijn’ moeten gaan mogen we ons hierop richten en deze weg samen gaan. De achtste dag sluit het Loofhuttenfeest af. Deze dag staat in het teken van het bidden voor het nieuwe seizoen, dat alles wat gezaaid wordt weer zal gaan groeien en bloeien. In de mondelinge Thora (Misjna) vinden we terug dat God tijdens het Loofhuttenfeest (Soekot) oordeelt over het water. Men bidt om regen in de hoop op een vruchtbaar jaar. 

In het licht van de Messias

God gaf onze Zijn feesten (gezette tijden) om het volk te leren over Zijn karakter en daarnaast wat ook erg belangrijk is; het beter te leren begrijpen van zijn reddingsplan. Als Christenen zijn we geënt op de edele olijfboom en mogen we deel uit maken van deze kostbare erfenis en ook ontdekken wat deze feesten, in het licht van de Messias (de wortel van deze olijfboom), voor ons betekend. In de evangeliën lezen we dat Yeshua het feest niet alleen vierde, hij nam ook de traditionele elementen uit het feest en vervulde deze met zijn eigen leven en bediening.

Lees meer...

Wees nuchter en waakzaam

Valt het jou ook op? De media kan het bijna niet meer bijhouden. De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een snel tempo op. Wat gebeurt er toch allemaal om ons heen? Het ene conflict is nog niet voorbij, of een nieuwe situatie dient zich alweer aan. De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen dagen snel toegenomen.

De VN stelt zich openlijk opstelt achter Oekraïne en het Westen probeert maatregelen te nemend tegen Rusland, ook komt omgekeerd Rusland met nieuwe boycotmaatregelen tegen het Westen. De handel komt internationaal behoorlijk onder druk te staan. Ook Obama dreigt, maar het lijkt weinig invloed te hebben. Daarnaast vragen we ons af wat Poetin nu van plan is. Gaat hij ook militair ingrijpen in Oekraïne?

Lees meer...

De komst van Yeshua en de Mahdi, tekenen van de eindtijd.

Een aantal jaren terug, toen ik nog werkzaam was als consultant, reed ik regelmatig mee met mijn Turkse collega. Samen hadden we boeiende gesprekken over onze passie voor God/Allah. Op bepaalde vlakken hadden we een match maar toch ook liepen onze meningen uit een als het bijvoorbeeld ging over Israël, Yeshua of de eindtijd. Dit alles bracht mij toch dieper in het woord, zoeken naar antwoorden en relatie met de Schepper. Wanneer je de Koran leest kom je veel gebeurtenissen tegen wat je doet herinneren aan de Bijbel. De aanhalingen zijn alleen geen exacte weergave van hoe wij ze kennen!
 
Ons Evangelie (Indjil) wordt meerder malen genoemd in de Koran en een aantal zaken van het oude Testament (Taurah) kan je deels terug vinden. Waarschijnlijk heeft Mohammed, in het begin van zijn optreden, regelmatig contact gehad met de Joden en de Christenen. Maar heeft niet alles in correctheid overgenomen. Natuurlijk zeggen de Moslims dat de Tenach en het Nieuwe Testament vervalsingen zijn, en dat juist de Koran de ware boodschap weergeeft.
Lees meer...

Bidt voor de verlossing van Israël

O Here, verlos uw volk, het overblijfsel van Israël!
 
Jeremia laat zien wat God van ons verwacht wanneer Hij bezig is met het herstel van Israël. Van ons wordt verwacht dat we gaan bidden voor verlossing van Israël. God is daarin duidelijk wát hij vraagt. Hij zegt niet alleen ‘bidt voor Israël’, maar zegt specifiek: ‘Bidt voor hun verlossing’ (Jer 31:7)
 
Wanneer je Ezechiël leest kom je de woorden: ‘Ik zal…’ meerdere malen tegen. Thuis hebben we een boekje van Bart Repko die alle “Ik zal..." -proclamaties heeft samengebracht, en dan kom je tot inzicht dat God heel veel 'zal' doen! God heeft er nooit twijfel over laten bestaan dat Zijn handelen met betrekking tot het herstel van Israël uit iets anders voortkomt dan Zijn wil. Maar ook heeft Hij tot slot iets belangrijks opgenomen in zijn plan. Iets wat evenwicht schept in het plan wat van tevoren is vastgesteld in combinatie met de reactie van de mens. Eigenlijk zegt God het volgende: “Hoewel mijn plannen vaststaan, zal ik het pas doen wanneer het huis van Israël Mij erom vraagt”. (Ez 36:37)
Lees meer...
Subscribe to this RSS feed
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3