Erik Niemeijer

Uw website:

Messiaanse Haggadah

Een Haggadah behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. We willen ons laten leiden door de Heilige Geest en ons richten op de bijzondere schatten die verborgen liggen tijdens in het vieren van van dit feest! Deze Haggadah (heb ik vertaald in 12 stappen) heeft een bepaalde volgorde / orde (סדר, Seder), vandaar ook de benaming Sedermaaltijd, tijdens het verhaal van de uittocht willen we Yeshua zichtbaar maken. Hij is onze verlosser en staat bij ons centraal tijdens deze maaltijd!

Inleiding

JEZUS EN DE SEDERMAALTIJD 

Voorlezen: Lucas 22:7, 8, 14 16 (HSV)

De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God.

Lees meer...

Pesach (Pascha) en de Sederavond

Dit jaar hebben we het verlangen om Pesach te gaan vieren, tijdens mijn studie in het woord en daarnaast het lezen van de boeiende artikelen wil ik het volgende alvast delen. Ons doel is niet het vieren van Pesach om daarbij het idee te krijgen dat we ons moeten conformeren aan Joodse tradities. Maar we willen ons laten leiden door de Helige Geest en ons richten op de bijzondere schatten die verborgen liggen tijdens in het vieren van de door God aangewezen tijden.

De Here heeft een periode van 7 maand ingesteld voor het vieren van de feesten, in de periode van de lente tot en met de herfstmaanden. Deze periode begon in de maand Nissan die de eerste van de maanden werd. Deze maand staat ongeveer gelijk aan onze maand april. In het verleden was dit ook het begin van het nieuwe jaar, totdat Lodewijk de 14de de antichristelijke koning van Frankrijk dit veranderde in 1 januari. Een leuk weetje: We hebben hier de 1 aprilgrap aan te danken. In het verleden stuurden mensen met het nieuwe jaar elkaar cadeaus en toen dit veranderde werden er nep-cadeaus verzonden op 1 april aan mensen die nog vasthielden aan de oorspronkelijke datum. 

Lees meer...

De vraag tijdens mijn zoektocht: Bepaald God leven en dood (ziekte en genezing)?

Tijdens een zoektocht in het woord word ik bepaald bij een aantal teksten. Deze bijbelverzen hebben betrekking op het karakter van God, Zijn handelen en ook Zijn goedheid! Bepaald God wie er mag leven en wie er gaat sterven? Hoe zit het met ziekte en genezingen of als mensen niet genezen en toch sterven? Voor mij zijn dit vragen die me de laatste periode veel bezig houden. Op zoek naar antwoorden die er helaas niet altijd zijn. 

"Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HERE”  (Jesaja 55:8)

Bij het lezen van de volgende verzen krijg ik een diep besef van de grootheid van God, zijn almacht en zijn scheppingskracht. Des te meer is het een genade dat Yeshua ook voor ons is gekomen, want zonder Zijn sterven kunnen we niet rechtvaardig voor God verschijnen.

Lees meer...

Moeten we ons bezig houden met bijbelse, joodse feesten?

Je hoort steeds vaker om je heen dat Christenen bijbelse, joodse feesten gaan vieren. Wat zijn daar hun redenen voor?

(1) De bijbelse heilige dagen zijn doordrenkt met geestelijke en profetische betekenissen.  

  • Pascha komt overeen met Yeshua's dood (1 Korintiërs 5:7-8)
  • Eerstelingen met Zijn opstanding (1 Korintiërs 15:20)
  • Wekenfeest (Shavuot of Pinksteren) komt overeen met uitstorten van de Geest  (Handelingen 2 :1-4)
  • Feest van de bazuinen verwijst naar de terugkomst van de Heer met het geluid van de bazuin (Matteüs 24:31; 1 Korintiërs 15:52; 1 Thessalonicenzen 4:16; Openbaring 11:15)
  • Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wijst op definitieve reiniging van Israël (Zacharia 13:01, hetgeen volgt uit Zacharia 12:10)
  • Loofhuttenfeest (Soekot) wijst op de uiteindelijke inzameling van de naties (Zacharia 14:16-19; en Openbaring 07:09 en Leviticus 23:40, palmtakken en het Loofhuttenfeest).
Lees meer...
Subscribe to this RSS feed
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3