Wees nuchter en waakzaam

Valt het jou ook op? De media kan het bijna niet meer bijhouden. De ontwikkelingen in de wereld volgen elkaar in een snel tempo op. Wat gebeurt er toch allemaal om ons heen? Het ene conflict is nog niet voorbij, of een nieuwe situatie dient zich alweer aan. De spanningen tussen Rusland en het Westen zijn de afgelopen dagen snel toegenomen.

De VN stelt zich openlijk opstelt achter Oekraïne en het Westen probeert maatregelen te nemend tegen Rusland, ook komt omgekeerd Rusland met nieuwe boycotmaatregelen tegen het Westen. De handel komt internationaal behoorlijk onder druk te staan. Ook Obama dreigt, maar het lijkt weinig invloed te hebben. Daarnaast vragen we ons af wat Poetin nu van plan is. Gaat hij ook militair ingrijpen in Oekraïne?

Op dit moment probeert Amerika door enkele aanvallen uit te voeren, de opmars van IS (Islamic State) te stoppen. Duizenden Christenen zijn op de vlucht en er vinden gruwelijke dingen plaats. Grote groepen mensen vluchten de bergen in, een bizarre poging om te ontsnappen aan de barbaarse strijders. Kinderen, ouderen en zwakkeren in de samenleving zijn het slachtoffer geworden van deze barre tocht en sterven. 

Ook in het conflict van Israël met Gaza is nog gaande, een nieuwe poging om de vrede te bewaren wordt nu in Egypte besproken. Kunnen ze echt tot elkaar komen, of is dit weer een tijdelijk bestand? “Heer, wat is er toch allemaal gaande om ons heen?", dit is wat me vandaag ook weer zo bleef achtervolgen. 

“...waak en bid, want u weet niet wanneer het de tijd is.” Markus 13:33

De Bijbel roept ons op tot nuchterheid en waakzaamheid! Laat je hoofd niet op hol brengen door alle huidige ontwikkelingen maar houd je oog en je hart gericht op Yeshua. Stel je vertrouwen op Hem alleen. Dat bewaart ons voor bezorgdheid en angst. En bid voor de omstandigheden waarin je verkeerd. Proclameer tot God en herinner Hem aan Zijn Woord. 

Kunnen we er dan vanuit gaan dat de wederkomst van Yeshua nabij is? Dat is de vraag die ik veel om me heen hoor. Persoonlijk weet ik het niet maar ik denk dat de Bijbel ons wel een belangrijke boodschap geeft: Verwacht Hem, wees bereid Hem te ontmoeten, zorg ervoor dat het goed is tussen de jou en de Here! Maar houd er ook rekening mee dat het nog wel even kan duren. Als we de profetieën en gebeurtenissen bekijken dan kunnen we concluderen dat God begonnen is met het herstel van de eeuwenoude fundamenten. Ondanks de stijd in Gaza komen er nu wekelijks grote groepen Joden naar Israël aliyah maken (terugkeer van het Joodse volk naar Israël) en daarnaast de verzoening tussen verschillende volken die Yeshua aannemen als redder en verlosser. 

De enige manier waarop vrede kan komen te midden van zoveel verwarring, is door middel van een openbaring van de Vredevorst. Vrede zal er niet komen als we gaan schipperen met het Woord of dat we alleen politieke plannen van mensen gaan aanvaarden. Ik geloof dat we mogen opstaan, dat we in de bres gaan staan voor Zijn volk en de vervolgde christenen in de wereld en de voor de mensen die Yeshua nog niet kennen. Vrede zal alleen bereikt worden als we ons realiseren dat het verenigen van Joden, Arabieren en Heidenen in de persoon van de Messias de doelstelling van Gods eindtijd-plan is. Als we betrokken willen zijn bij deze doelstelling, dan moeten we standvastig zijn en ons richten op Yeshua!

"Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.” Mattheüs 24:44

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3