De komst van Yeshua en de Mahdi, tekenen van de eindtijd.

Een aantal jaren terug, toen ik nog werkzaam was als consultant, reed ik regelmatig mee met mijn Turkse collega. Samen hadden we boeiende gesprekken over onze passie voor God/Allah. Op bepaalde vlakken hadden we een match maar toch ook liepen onze meningen uit een als het bijvoorbeeld ging over Israël, Yeshua of de eindtijd. Dit alles bracht mij toch dieper in het woord, zoeken naar antwoorden en relatie met de Schepper. Wanneer je de Koran leest kom je veel gebeurtenissen tegen wat je doet herinneren aan de Bijbel. De aanhalingen zijn alleen geen exacte weergave van hoe wij ze kennen!
 
Ons Evangelie (Indjil) wordt meerder malen genoemd in de Koran en een aantal zaken van het oude Testament (Taurah) kan je deels terug vinden. Waarschijnlijk heeft Mohammed, in het begin van zijn optreden, regelmatig contact gehad met de Joden en de Christenen. Maar heeft niet alles in correctheid overgenomen. Natuurlijk zeggen de Moslims dat de Tenach en het Nieuwe Testament vervalsingen zijn, en dat juist de Koran de ware boodschap weergeeft.
 
Yeshua wordt in de Koran ‘de Masih’, de Messias Isa genoemd en krijgt in een aantal bijboeken (Hadiths) een bijzondere rol toebedeelt. Hij is namelijk de assistent en hulp van de Mahdi, de islamitische messias. De komst van de Mahdi is het centrum en hoogtepunt van alle islamistische eindverhalen. Het verschijnen (komen) van de Madhi is het belangrijkste eindtijd teken, daarna komt het tweede tekenen en dat is de komst van Isa (Yeshua), hij zal de Madhi helpen bij het veroveren van Jeruzalem.
 
Wat voor rol heeft de Madhi en wat vinden we daarvan terug in de gebeurtenissen van vandaag? Wat van belangrijk is om te weten is dat voor de Islam Jeruzalem, na Mekka en Medina, de derde heilige stad is. Dit is wel opmerkelijk omdat Jeruzalem zelf als stad niet wordt genoemd in de Koran. Daarnaast wordt geschreven dat Mohammed vanaf de Tempelberg naar de hemel is gegaan. Door de eeuwen heen heeft de Islam niet heel veel aangetrokken van deze Stad maar na 1967 (de zesdaagse oorlog) merk je dat de heiligheid van Jeruzalem enorm binnen de Islam is gestegen. De God van Israel ging optreden voor Zijn volk en de Oude stad en Oost Jeruzalem kwamen na zes dagen weer in handen van het Joodse volk.
 
De strijd is begonnen om het komende messiaanse Koninkrijk! Een paar jaar terug tijdens ‘Jeruzalemdag’ maakte de premier van Iran (toen Mahmoud Ahmadinejad) dit aan de hele wereld duidelijk, hij legde de nadruk op de noodzaak om “Israel van de kaart te vegen”. Vandaag de dag zie je dat Iran daar nog volop mee bezig is. De steun die ze geven aan Hamas, het conflict wat nu gaande is in Gaza, en aan Hezbollah kan je zien als voorgevechten van de strijd om Jeruzalem. Daarnaast de fanatieke ijver voor het winnen van uranium wat gebruikt kan worden voor het atoomprogramma. In de media wordt er niet dagelijks meer over geschreven, maar je kan er vanuit gaan dat dit niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. 
 
Protesten pro-palestina en anti-Israël demonstraties tekenen vandaag de dag het nieuws, leuzen over vernietiging van het Jodendom en andere anti-semitische uitspraken gonzen door de hoofdsteden. In de hadiths wordt de Madhi opgetekend samen met een leger moslimstrijders die zwarte vlaggen dragen (de vlag van de jihad). De Madhi zal dit leger leiden naar Jeruzalem waar hij zich gaat vestigen, de lanceerplaats voor een wereldwijde jihad. Maar wees gewaarschuwd, dit alles staat lijnrecht tegenover wat de Bijbel zegt over de functie en toekomst van Israël! Over het komende Koninkrijk van de Messias en over het duidelijk en krachtig woord van de profeten Jesaja en Micha. Deze strijd lijkt dus onoplosbaar met als gevolg oorlogen die drastisch zullen aflopen voor de vijanden van Gods volk. 
 
Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. (Jesaja 2:3-4 en Micha 4:2-3)
 
 
Gebruikte bronnen:
 
Bijbel, HSV
Eindtijd Israel en de Islam, Jan van Barneveld
Iran en Israel, Mark Hitchcock

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3