Bidt voor de verlossing van Israël

O Here, verlos uw volk, het overblijfsel van Israël!
 
Jeremia laat zien wat God van ons verwacht wanneer Hij bezig is met het herstel van Israël. Van ons wordt verwacht dat we gaan bidden voor verlossing van Israël. God is daarin duidelijk wát hij vraagt. Hij zegt niet alleen ‘bidt voor Israël’, maar zegt specifiek: ‘Bidt voor hun verlossing’ (Jer 31:7)
 
Wanneer je Ezechiël leest kom je de woorden: ‘Ik zal…’ meerdere malen tegen. Thuis hebben we een boekje van Bart Repko die alle “Ik zal..." -proclamaties heeft samengebracht, en dan kom je tot inzicht dat God heel veel 'zal' doen! God heeft er nooit twijfel over laten bestaan dat Zijn handelen met betrekking tot het herstel van Israël uit iets anders voortkomt dan Zijn wil. Maar ook heeft Hij tot slot iets belangrijks opgenomen in zijn plan. Iets wat evenwicht schept in het plan wat van tevoren is vastgesteld in combinatie met de reactie van de mens. Eigenlijk zegt God het volgende: “Hoewel mijn plannen vaststaan, zal ik het pas doen wanneer het huis van Israël Mij erom vraagt”. (Ez 36:37)
 
Dit is ook het uiteindelijk doel van het gebed. Gebed is niet God te laten doen wat wij graag willen, maar wij moeten instrument worden die God kan gebruiken om Zijn wil te doen. Zodat Hij Zijn plannen kan verwezenlijken. 
 
For Zion’s sake I will not keep silent, for Jerusalem’s sake I will not remain quiet, till her vindication shines out like the dawn, her salvation like a blazing torch (Jes 62:1)
 
Het woord verkondigd niet dat het volk, met betrekking op het herstel van Israël, zelf met gebedsonderwerpen moet gaan komen. God heeft al duidelijk gemaakt wat Hij wil doen. Maar Hij wacht tot Israël op één lijn met zijn wil komt; Hem gaat vragen, datgene te doen wat Hij al beloofd heeft.
 
Aan ons, christenen uit de heidenen, geeft God de verantwoordelijkheid en het voorrecht om voor Israël ‘op de bres te gaan staan’. Dat kan door bij God te pleiten dat Hij de beloofde genade zal uitstorten, die veel Israëlieten op dit moment zelf nog niet kunnen aanvaarden.
 
Het voortdurende conflict wat momenteel in Midden Oosten gaande is, herinnert ons steeds opnieuw aan de centrale plaats die Israël inneemt in de wereldgeschiedenis. Ik hoop en verwacht dat het zien van Gods heilsplan voor Israël je zal inspireren om ook een wachter te worden, die biddend uitziet naar de vervullen van Zijn plan.
 
I have posted watchmen on your walls, Jerusalem; they will never be silent day or night. You who call on the Lord, give yourselves no rest, and give him no rest till he establishes Jerusalem and makes her the praise of the earth. (Jes 62:6)
 
Gebruikte bronnen:
  • Ezechiel en Jesaja, NIV
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3