De missie van Yeshua

Momenteel heb ik vakantie, heerlijk en dat geeft de mogelijkheid om weer eens wat nieuws op mijn blog te zetten. Vandaag werd ik bepaald bij twee gelovigen uit de volken (heidenen) die bij Yeshua komen met een bijzondere vraag. Een vraag van genezing, in dit geval niet voor zich zelf maar beide komen ze met de vraag voor iemand die hun heel dierbaar is. 
 
Yeshua, de Zoon van David; instaat om alle wonderen te verrichten, opstanding uit de doden, het koninkrijk brengen op aarde. Hij is gekomen met een missie, hij heeft een plan die tot uitwerking moet komen: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ (mat 15:24) Hij is gekomen om het Joodse volk weer tot God te brengen en staat immers niet te springen om zijn bediening onder de heidenen te beginnen. 
 
De Kanaänitische vrouw
 
Een Kanaänitische vrouw schreeuwt tot Hem: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Deze vrouw van niet joodse afkomst gaf het niet op en had geloof dat haar dochter genezen kon worden. De discipelen drongen aan bij Yeshua om haar weg te sturen, maar de liefdevolle woorden van Yeshua klonken:
 
‘Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ (Mat 15:26)
 
Bruut zou je denken, maar Yeshua wist meer over deze vrouw Hij wilde zijn positie nogmaals duidelijk maken ook aan de rest. En met deze uitspraak probeerde hij haar niet de kwellen maar juist de verlichten, Hij zag haar geloof!
 
Deze vrouw wist haar positie, en was vol geloof en antwoordde: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ (Mat 15:27) . Yeshua genas haar dochter. Het bijzondere in dit gedeeld is met name, dat zij zich zelf niet verhoogde ten opzichte van Israël. Ze nam ook niks van hun weg en wist dat God, ook naast zijn liefde voor het Volk Israël, de Heidenen ook zijn liefde wilde geven. En Yeshua waardeerde dit geloof van deze vrouw.
 
Paulus benadrukt de positie van de heidenen in de brief naar de Efeziërs: 'bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God.’ (Ef 2:12)
 
Verder op in in de brief naar de Efeziërs schrijft hij: 'Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken.’ (Ef 4:17-19)
 
De centurio
 
De volgende uitzondering die Yeshua maakt tijdens zijn bediening is de genezing van de slaaf van de centurio. Deze slaaf was erg ziek en kon elk moment sterven. De centurio had gehoord over Yeshua, de wonderen die hij kon verrichten. Hij had geloof en had er alles voor over dat zijn slaaf weer zou herstellen. Joodse oudsten komen bij Yeshua met de vraag om deze slaaf te genezen. 
 
Yeshua gaat met de oudsten mee maar onderweg wordt hij al aangesproken door vrienden van de centurio. Zelf voelde hij zich niet waardig genoeg om de Zoon van David onder ogen te komen, ook zelfs niet om Hem binnen te laten in zijn huis. Hij vroeg of van afstand de woorden van genezing gesproken konden worden, want hij had geloof dat dit zijn slaaf zou redden. Yeshua hoorde dit en richte zich tot de menigte: ‘Ik zeg jullie, zelfs in Israël heb ik niet zo’n groot geloof gevonden!’ (Luc 7:10). Toen de vrienden van de centurio terugkeerden naar zijn huis, troffen ze daar de slaaf in goede gezondheid aan!
 
Wat je in deze situatie misschien snel over het hoofd ziet en leest is de positie van deze centurio. Hij was geen Jood maar Heiden. Maar had een zeer grote liefde voor het joodse volk. Hij gaf zijn geld en liet zelfs een synagoge bouwen. Dit werd ook zeer gewaardeerd onder de joodse mensen. En die wilden daar graag iets in ruil voor terug doen. Deze joodse oudsten wisten dat Yeshua de slaaf kon genezen en gingen dus naar Hem om hem met deze boodschap.
 
Beide gelovigen uit de volken, de Kanaänitische vrouw en de centurio worden dus door Yeshua gehoord. Hun relatie ten opzichte van het Joodse volk is tekenend voor het wonder wat daarna plaatsvindt. Het is de belofte van God aan Israël die hij al tijden terug heeft uitgesproken; Ik zal zegenen wie jullie zegenen! 
 

Gebruikte bronnen:

  • Matheus, HSV
  • Lucas, HSV
  • Brief aan de Efeziërs, HSV
Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3