Waarom maakte God een verbond met een volk?

Naar aanleiding van een studie die ik momenteel volg ben ik nu aangekomen bij de Verbonden. Ik merk nu ook dat voor het begrijpen van de tijden en de beloften van het Woord de verbonden juist als een rode draad door de bijbel heen lopen. Ik wil even een kort stukje delen waarbij ik de afgelopen week stil heb gestaan.

De geschiedenins van verbonden gaan al meer dan 4000 jaar terug. Dat is nog voordat God een verbond met Abraham sloot. De Bijbelse aartsvaders sloten in hun tijd ook verbonden met vorsten of volken in hun omgeving. Maar toen God besloot tot een verbond met het volk Israël, wilde hij niet dat zijn in de toekomst hun vertrouwen nog op andere volken zouden stellen. Voor de omliggende volken was het heel vreemd dat een volk een verbond sloot met een onzichtbare God.

Verbonden worden door een een vaste structuur gekenmerkt. Het boek Deuteronomium weerspielt perfect de inhoud wat betreft opbouw van een verbond. Starten met een inleiding en een voorwoord. Daarna de bepalingen (kern van het verbond) en archivering (gedeelte waar het verdrag omschreven staat) en de daarna de mogelijke sancties (zegen en vloek). Als afsluitend een stukje over de getuigen.

De structuur en opbouw van Deuteronomium is niet toevallig, God gebruikt immers de aardse structuur. De volken in het Midden Oosten van die tijd waren zeer bekend met de opzet van verbonden, maar uniek was dat God zelf één van de verbondspartners was. Zo is het ook met het Nieuwe verbond: God heeft de gelovigen verbonden aan Zijn doelstelling, aan Zijn koninkrijk. Maar al te vaak hebben wij het idee dat God er is 'om ons te helpen onze doelstellingen te realiseren'. Maar naar mijn idee ligt dit toch anders, het doel van het Verbond is namelijk dat de gelovige wordt ingezet om Gods Plan uit te voeren!

Als je de verbonden bestudeert ontdek je al snel dat het haaks is op de gedachte wat je veelal in kerken en gemeentes tegenkomt. Hier staan 'wij zelf' veelal centraal met daarbij de overtuiging dat God een voor elke persoon een specifiek plan heeft van succes met materiele en financiële voorspoed en we daar als gelovige naar moet zoeken. Maar als je de beloften van het woord doorneemt wordt er eerder gesproken over de beschermende vrijheid en dat het verbond Zijn doel dient. Van daaruit komen ook de zegeningen en God gebruikt zeker mensen voor bepaalde situaties, maar ons hoogste doel is Hem alle dagen te dienen en daarbij onze roeping en verkiezing waar te maken.

Als je goed naar de strucuur en opbouw van het boek Deuteronomium kijkt, heeft het niet de structuur van een wet, maar van een verbond dat in de hele opzet doet denken aan een verbondsrelatie tussen de Bruid en de Bruidegom!

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3