Pesach (Pascha) en de Sederavond

Dit jaar hebben we het verlangen om Pesach te gaan vieren, tijdens mijn studie in het woord en daarnaast het lezen van de boeiende artikelen wil ik het volgende alvast delen. Ons doel is niet het vieren van Pesach om daarbij het idee te krijgen dat we ons moeten conformeren aan Joodse tradities. Maar we willen ons laten leiden door de Helige Geest en ons richten op de bijzondere schatten die verborgen liggen tijdens in het vieren van de door God aangewezen tijden.

De Here heeft een periode van 7 maand ingesteld voor het vieren van de feesten, in de periode van de lente tot en met de herfstmaanden. Deze periode begon in de maand Nissan die de eerste van de maanden werd. Deze maand staat ongeveer gelijk aan onze maand april. In het verleden was dit ook het begin van het nieuwe jaar, totdat Lodewijk de 14de de antichristelijke koning van Frankrijk dit veranderde in 1 januari. Een leuk weetje: We hebben hier de 1 aprilgrap aan te danken. In het verleden stuurden mensen met het nieuwe jaar elkaar cadeaus en toen dit veranderde werden er nep-cadeaus verzonden op 1 april aan mensen die nog vasthielden aan de oorspronkelijke datum. 

Pesach begint op de 14de Nissan met daarna de eerstvolgende dag na de Sabbat; het feest der Eerstelingen, gevolgd door het feest van de ongezuurde broden op de vijftiende dag. 

Op ”Erev Pesach” start het feest met de Sederavond (ליל הסדר , leel haseder). Dit is het begin van 7 dagen feest! 

"En toen het uur gekomen was, ging Hij aan tafel aanliggen, en de twaalf apostelen met Hem, En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden. Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God."  Lucas 22:14-16 (HSV)

Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons Pesachlam, Christus, is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met de oude desem van kwaad en ontucht, maar met het ongedesemde brood van reinheid en waarheid. 1 Korintiërs 5:7-8 (NBV)

Een gebruik is dat in de week vooraf het hele huis ontdaan wordt van elk spoortje gist, omdat er in de Pesachweek geen gist mag worden gegeten. Deze zoektocht eindigt met een zeer grondige inspectie van alle hoekjes en gaatjes van het huis op de dag voor Pesach. Dit ritueel heeft te maken met de haast die er geboden was bij het vertrek uit Egypte, waardoor er geen tijd was het brood te laten rijzen.  Er zijn veel rituelen verbonden met de viering van Pesach, maar bijzonder is het om de geheimenissen te mogen ontdekken die betrekking hebben op de komst en het offer van Yeshua onze Messias.

Wat in kerken en gemeenten vaak gevierd wordt is vaak maar een klein onderdeel van de deze maaltijd, en wordt het "Heilig" Avondmaal genoemd. Dit is uit traditie voortgekomen uit de Katholieke kerk, waar wekelijks de dood van Yeshua door het breken van het brood wordt herdacht. Niet echt een maaltijd, maar meer een handeling. Maar wat wel van belang is dat de Sedermaaltijd niet ontaard in een schranspartij daarvoor is het niet bedoelt, 1 Korintiërs 11:20-22; het is blijft wel een maaltijd van de Heer!

De Sederschotel is een bord met een zestal speciale ingrediënten, en vergt wat voorbereiding. Alle gerechtjes hebben een verwijzing zowel naar de Joodse slavernij als de uittocht uit Egypte. Maar het is zo bijzonder om te zien wat voor verbintenis er is met onze Messias!

Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood, wanneer het pesachlam wordt geslacht, zeiden zijn leerlingen tegen hem: ‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen zodat u het pesachmaal kunt eten?’. Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad. Daar zal een man die een kruik water draagt jullie tegemoet komen; volg hem, en wanneer hij ergens binnengaat, moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen: “De meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek waar ik met mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?’”. Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen, die al is ingericht en waar alles gereedstaat; maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’ De leerlingen vertrokken naar de stad, en alles gebeurde zoals hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal. Marcus 14:12-17 (NBV)

De Haggadah behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte. Deze Haggadah heeft een bepaalde volgorde / orde (סדר, Seder), vandaar ook de benaming Sedermaaltijd. 

 1. Karpas (= peterselie)
  • Doet denken aan de lente. Dit wordt gedoopt in water met zout, als herinnering aan de tranen in Egypte en het feit dat het leven niet altijd vreugde inhoudt. Ook herinnert de peterselie aan de bundel hysop die gebruikt werd om de deurposten in te smeren met bloed van het pesachlam.
 2. Zeroah (= een bot van een lam)
  • Dit is symbolisch en er wordt ook vaak een kippenbotje voor gebruikt. Herinnert aan het lam dat geslacht werd in de nacht van de Exodus, maar ook aan het lijden van Yeshua.
 3. Baytzah (= een ei, hard gekookt en daarna gebraden)
  • ls het symbool voor het nieuwe leven. Denk hierbij ook aan Yeshua, Die als Pesachlam geslacht werd maar opstond uit de dood. Het ei wordt ook vaak gedoopt in het zoute water als herinnering aan de tranen in Egypte, maar ook aan de tranen van Yeshua in de hof van Getsemane.  
 4. Maror (= bittere kruiden)
  • Geraspte mierikswortel, vanwege de bitterheid van de slavernij in Egypte, maar ook het bittere lijden van Yeshua.
 5. Chazeret (= rauwe hele mierikswortel, maar ook wel radijs, ook een bitter kruid)
  • Als het jong is, is het zoet met zachte bladeren, later wordt het hard en bitter. Zoals de houding van de Egyptenaren: eerst zoet tegen de vaderen, later hard en bitter tegen de kinderen Israëls.
 6. Charoset (= zoet), een mengsel van appels, noten, gember, kaneel en wijn.  
  • De zoetheid van het gerecht staat voor het geluk na de bevrijding uit Egypte en onze bevrijding van zonden en dood door Yeshua, terwijl de kleur doet denken aan klei en aan de stenen en het cement uit de slaventijd in Egypte.

 Daarnaast wordt er tijdens de maaltijd ook in speciale volgorde 4 glazen wijn geschonken en gedronken. 

 1. Kos Kadesh:  Ik zal jullie uitleiden (beker der heiliging)
 2. Kos Hamakot:  Ik zal jullie redden (beker der plagen)
 3. Kos Hage’oelah: Ik zal jullie verlossen (beker der vrijkoping, verlossing, of dankzegging)
 4. Kos Hallel: Ik zal jullie aannemen (beker der aanneming en lofprijzing)

Leuke aanvulling wat ik ben tegengekomen:

Wakeup.nu (mooi boek!) heeft een interessant tijdschema gemaakt van Pesach en het lijden van Jezus. Hoe bijzonder is het om deze parallellen ook terug te zien:

Tijdschema Pesach en het lijden van Jezus 

en een overzicht met patronen die betrekking hebben op het leven, dood en terugkomst van Jezus:

Parallelle patronen

 

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3