Moeten we ons bezig houden met bijbelse, joodse feesten?

Je hoort steeds vaker om je heen dat Christenen bijbelse, joodse feesten gaan vieren. Wat zijn daar hun redenen voor?

(1) De bijbelse heilige dagen zijn doordrenkt met geestelijke en profetische betekenissen.  

  • Pascha komt overeen met Yeshua's dood (1 Korintiërs 5:7-8)
  • Eerstelingen met Zijn opstanding (1 Korintiërs 15:20)
  • Wekenfeest (Shavuot of Pinksteren) komt overeen met uitstorten van de Geest  (Handelingen 2 :1-4)
  • Feest van de bazuinen verwijst naar de terugkomst van de Heer met het geluid van de bazuin (Matteüs 24:31; 1 Korintiërs 15:52; 1 Thessalonicenzen 4:16; Openbaring 11:15)
  • Grote Verzoendag (Jom Kippoer) wijst op definitieve reiniging van Israël (Zacharia 13:01, hetgeen volgt uit Zacharia 12:10)
  • Loofhuttenfeest (Soekot) wijst op de uiteindelijke inzameling van de naties (Zacharia 14:16-19; en Openbaring 07:09 en Leviticus 23:40, palmtakken en het Loofhuttenfeest).

(2) De bijbelse heilige dagen hebben grote historische betekenis. Veel Christenen vinden de Messiaanse betekenis vaak belangrijker dan de historische betekenis. Maar we moeten niet vergeten dat de oorsprong en betekenis van deze heilige dagen de geschiedenis van Israël centraal staat. Dus, als het goed is om bijvoorbeeld vandaag de dag "niet bijbelse feesten" te vieren, hoe kan het dan verkeerd zijn om Israëls verlossing uit Egypte te vieren? Om ook deze geschiedenis mee te nemen tijdens Pasen maakt de boodschap en profetie van de dood en opstanding van Yeshua vele malen krachtiger.

(3) Het vieren van de bijbelse heilige dagen is een goede manier om te leren over Gods wegen van verlossing. Paulus maakt verwijzingen naar deze heilige dagen in zijn brief aan de Korintiërs, als voorbeeld benoemd hij de geestelijke toepassing van Pascha in 1 Korintiërs 5:7-8 en daarnaast verwijst hij naar het feest der Eerstelingen direct in 1 Korintiërs 15:20. Lucas geeft een verwijzing Jom Kippoer (Vasten) in Handelingen 27:9 met de veronderstelling dat zijn lezers dit zouden begrijpen. Toch zijn er veel christenen vandaag de dag die deze verwijzingen in het Woord niet begrijpen, en worden daarmee dus gescheiden van de joodse wortels van hun geloof. Het vieren van de heilige dagen, of onderwijs  er over is een goede manier om een ​​hele gemeente te voeden, van jong tot oud.

(4) Het vieren van de bijbelse heilige dagen is een manier om de Joodse wortels van het Christelijk geloof te herstellen. Het is absoluut duidelijk, dat alles wat God doet is samengevat in Zijn Zoon Jezus. Hij is onze Messias en Koning en staat centraal in alle opzichten. In Hem vinden we onze volheid en niet in het vieren van de heilige dagen of observeren speciale seizoenen. Maar helaas heeft de kerk zich bijna totaal verwijderd van het oorspronkelijk plan en heeft zich haast ontdaan van haar Joodse wortels. Bijzonder is ook de de discussie in handelingen 15, het apostelconvent, waarbij de apostelen de positie van de heidenen met geloof in Yeshua bespreken. In onze tijd zijn de rollen omgedraaid en gaat de discussie voornamelijk over het punt: wat moeten we met de joden en wat is hun positie.

Wat zou het mooi zijn wanneer de kerk zich massaal zou inzetten met vasten en gebed, tijdens bijvoorbeeld de Grote Verzoendag, waarbij op die dag miljoenen joden vasten en God vragen om hun zonden te vergeven. Dit vormt dan toch een eenheid, waar Paulus ook over spreekt; samen vormen we één nieuwe mens.

Wat wel belangrijk is om te benadrukken is dat we moeten opletten dat we niet verzand raken in ongezonde praktijken die verband kunnen hebben met de viering van de feesten. Het Nieuwe Testamen waarschuwt hier dan ook voor. Daarom is het ook van belang te weten dat:

  • Viering van de bijbelse feesten is niet een middel is om "joods te worden". We zijn allemaal uniek en ieders heeft een roeping. Joden en gelovigen uit de heidenen hebben een gelijke status van God ontvangen, maar joden zijn niet geroepen om heidenen geworden, noch zijn heidenen geroepen om Joden te worden. 
  • Jezus moet centraal staan ​​in alles wat we doen (dit kan niet genoeg benadrukt worden) 
  • Viering van de feesten wordt niet als verplichting genoemd in het Nieuwe Testament, en mag niet worden beoefend als een bindende of een wettische manier.

Ook Paulus uit zijn bezorgdheid hier over tegen de Galaten: "U houdt zich aan dagen, maanden, tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik mij misschien tevergeefs voor u heb ingespannen!" (Galaten 4:10-11). Wat was het probleem? De Galaten dachten dat ze verplicht waren om te observeren "speciale dagen en maanden en seizoenen en jaren, dat ze zicht daarmee konden verhogen in hun geloofsstatus in de Heer. Helaas gaat deze vlieger niet op, dit is ook wat Paulus probeert duidelijk te maken. In de brief naar de Kolossenzen schrijft Paulus het volgende "Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van  een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus." (Kolossenzen 2:16-17)

Dus laten we als gelovigen de volheid vinden in Yeshua, wanneer we een feest vieren laten we dit dan doen op een manier die niet wettisch is. Laten we ook proberen geen veroordeling te hebben naar mensen die de feesten niet vieren.

Laat niemand zich "ongeestelijk" voelen wanneer hij deze feesten niet mee viert. En anderzijds, ga je zelf er ook niet mee verhogen. Als God het op je hart geeft om je er in te verdiepen dan zal hij je daar ook vast ook mee zegenen.

Ik bid ook dat door het vieren en bestuderen van de feesten, we gezegend worden met nieuwe en diepere openbaringen van God Zoon: Yeshua Ha-Mashiach!

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3