Tekenen aan de hemel

Veelal kijken we als Christenen naar de tekenen van de terugkeer van Yeshua. Wanneer er een aardbeving of bijvoorbeeld een overstroming heeft plaatsgevonden. Ook worden deze gebeurtenissen dan vergeleken met de profetieën in de bijbel, op zich natuurlijk niks mis mee.

Alleen in de westerse wereld maken we gebruik van de Gregoriaanse kalender, en deze gebeurtenissen proberen we af te stemmen met Gods tijdlijn. Kunnen we er dan zomaar vanuit gaan de onze kalender ook de juiste tijdslijn is?

De Gregoriaanse kalender is volledig op de zon gebaseerd. Het is een zeer nauwkeurige kalender. Maar het is niet de volledige kalender die God gebruikt. De kalender die moslims gebruiken is volledig op de maan gebaseerd. Ook, een belangrijke kalender, maar ook deze is niet die God gebruikt.

In Genesis, zei God over de zon, de maan en de sterren die Hij schiep, ook: "Laat ze zijn om de seizoenen, dagen en jaren te bepalen." Dus niet alleen de zon ofwel de maan.

Toen God zei dat de zon en de maan er waren om de seizoenen, dagen en jaren te bepalen, had Hij het niet over de winter, lente, zomer en herfst. Wat voor ons erg voor de hand zou liggen.

Het probleem ligt in de vertalingen die we hanteren. Hetzelfde Hebreeuwse woord vertaald als ‘seizoenen’ in Genesis 1 wordt vertaald als 'feesten' in Leviticus 23:2. Het Hebreeuwse woord is "mo’ ed"  מועד  en is beter vertaald als 'gezette tijden' of "Mo’adiem" 'Feesten des Heren'. Wanneer het gaat over dagen en jaren verwijst het naar het bepalen van de heilige dagen, de bijbelse feesten zoals Pesach en het Feest van Rosj Hasjana.

Daarnaast zie je in de Bijbel veel verwijzingen geeft die te maken hebben met de maanstanden en totale maansverduisteringen, ook wel bekend als de bloedmanen. 

Wetenschappelijk gezien kun je nu alleen een zonsverduistering krijgen op de eerste dag van de Joodse kalender en je kunt alleen een maansverduistering krijgen op de 15e van de Joodse kalender. 

Door de geschiedenis heen zijn er duizenden van verduisteringen geweest, maar die niet altijd op de feestdagen vallen. Dus wanneer verduisteringen op de feestdagen vallen, moeten we overwegen wat het signaal is, dat God ons probeert te sturen.

Bijzonder is om te zien dat de laatste vier bloedmanen, op feestdagen zichtbaar waren. Maar tevens ook in  1948 dat Israël een natie werd, 1967 en 1968 toen Israël Jeruzalem heroverde. Ook als je naar de Messiaanse profetieën kijkt, zie je dat Yeshua deze 2000 jaar geleden op exact de aangekondigde dag vervulde toen hij voor de eerste keer kwam. 

Ook zullen de  gebeurtenissen van Zijn tweede komst zal samenvallen op dezelfde dag als de najaarsfeesten

Yeshua stierf voor onze zonden op Pesach, werd begraven op het feest der ongezuurde broden, werd opgewekt uit de dood op het feest van de eerste vruchten, en daarna zond Hij de Heilige Geest om in te wonen bij de gelovigen op het Joodse Pinksterfeest (Shavuot).

Zoals in Genesis beschreven staat: de lichten in de lucht zouden zijn tot "zijn tot tekenen en tot gezette tijden"  Het is alsof God ons een teken wil geven, “zei hij. “Het Hebreeuwse woord betekent niet alleen dat het een signaal is, maar dat het is een signaal voor Zijn komst of Zijn verschijning.”

In het Oude Testament, zegt de profeet Joël: “De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en vreselijke dag des HEEREN komt.” (Joël 2:31)

In het Nieuwe Testament wordt Yeshua als volgt geciteerd: “Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven. … En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen in de hemel en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid” (Matteüs 24:29-30)

In Handelingen 2 staat: “En Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en zuilen van rook. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag van de Heer komt.”

De komende  4 “bloedmanen”, het resultaat van maansverduisteringen, zullen zich voordoen op:

Pesach 15 april 2014
Sukkot 8 oktober 2014

Pesach 4 april 2015
Sukkot 28 september 2015

God wil dat we kijken naar de bijbelse kalender, de reden dat we moeten kijken is omdat Hij een teken van Zijn verschijning zal geven. Maar we moeten ook weten waarnaar te kijken. Dus laten we kijken naar de bijbelse feestdagen.

Hier vind u een mooi overzicht van de gezette tijden.

Onderzoek van Mark Biltz: Israel Prophecy: 4 Blood Moon in 2014-2015

 

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3